Uwarunkowania zdrowia w kontekście zdrowia publicznego

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Pionierem w definiowaniu determinantów zdrowia był kanadyjski minister zdrowia Marc Lalonde. W swoim raporcie z 1973 roku przedstawił kilka głównych uwarunkowań, które wpływają za zdrowie społeczeństwa. Są to: styl życia, środowisko, uwarunkowania genetyczne oraz opieka zdrowotna.

Warto zauważyć, że tzw. „pola Lalonda” zawierają wszystkie czynniki bezpośrednio dotyczące zdrowia, a przyjmując ten model starano się ustalić procentowy udział poszczególnych czynników, które kształtują zdrowie. Uznano, że ogólnie pojęty styl życia stanowi 50% udziału w warunkowaniu zdrowia, po 20% stanowią kolejno czynniki środowiskowe oraz uwarunkowania genetyczne. Ostatnie 10% zależy od opieki zdrowotnej. Styl życia obejmuje czynniki wynikające z poszczególnych zachowań jednostki, są to np. palenie papierosów, picie alkoholu, nieprawidłowe odżywianie, brak aktywności fizycznej, zażywanie narkotyków czy innych używek. Czynniki środowiskowe zawierają przede wszystkim te elementy, które są zewnętrzne w stosunku do ciała ludzkiego – zanieczyszczenia powietrza, skażenie środowiska, złe warunki pracy, a dodatkowo czynniki społeczne takie jak – niskie dochody, ubóstwo, brak zatrudnienia, niskie wykształcenie. Następnie mamy czynniki genetyczne rozumiane jako pewne ryzyko związane z biologią człowieka, jak chorobami dziedziczonymi, genetycznymi, wrodzonymi. I na końcu mamy organizację opieki zdrowotnej, a dokładnie jej ilość, jakość i charakter.

Do dzisiaj model Lalonda stanowi podstawę nauki o zdrowiu publicznym w Polsce i na świecie. Jest to klasyczna koncepcja akceptowana przez teoretyków zdrowia publicznego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*